darenie-bg

Дарение чрез банков превод:

Титуляр на сметката: Орден на Малките Братя Капуцини – Бургас

Наименование на банката: Райфайзенбанк

IBAN: BG17RZBB91551007289670

BIC: RZBBBGSF