kontakt-bg

Контакти:

Римокатолическа църква „Света Богородица Мария “
ул. Цар Петър 5
8000 Бургас

В енорията служат свещеници от Ордена на малките братя капуцини

бр. Збигнев Тенча – енорийски свещеник

бр. Артур Владек

GSM: +359 896 668 809
mail: catholicburgas@gmail.com

Дарение