sakramenty_bg

Изповедите са преди или след всяка Света литургия (за изповед се обръщайте към свещеника, който отслужва литургията). Може също да се уговорите със свещеника за изповед или духовен разговор по друго време.

Тайнството Миропомазание на болни – при извънредни обстоятелства може да се обаждате по всяко време на посочения телефонен номер или да позвъните на вратата на енорийския дом. 

Останалите тайнства се уговарят в работното време на енорийската канцелария.