Burgas

Burgas

Msze Święte sprawujemy w następującym porządku:

 

niedziela i 15 sierpnia 2022

10.30 – w języku bułgarskim
12.00 – w języku polskim (od 5 czerwca do 25 września 2022)
18.00 – w języku bułgarskim

 


poniedziałek – sobota

17.30 – różaniec

18.00 – w języku bułgarskim

 

Przypominamy także, że każdy katolik, który nie jest w stanie fizycznie lub moralnie dotrzeć do szafarza katolickiego, może otrzymać sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarza z któregokolwiek Kościoła wschodniego. [zob.] Papieska Rada do Spraw Jedności Chrześcijan, Dyrektorium do spraw realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, 1993, pkt. nr 123.

 

Gorąco prosimy o wsparcie naszej działalności w Bułgarii.