Capuchin churches

Wejście do sali znajduje się przy ulicy Iwan Aleksandyr. Dokładne określenie wejścia dołączamy na zdjęciu.