Elementor #2911

Burgas

Msze święte w niedzielę:

10.30 w języku bułgarskim

 

Msze święte w tygodniu:

 

Przypominamy także, że każdy katolik, który nie jest w stanie fizycznie lub moralnie dotrzeć do szafarza katolickiego, może otrzymać sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarza z któregokolwiek Kościoła wschodniego. [zob.] Papieska Rada do Spraw Jedności Chrześcijan, Dyrektorium do spraw realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, 1993, pkt. nr 123

Wsparcie prac remontowych