Nesebar

Nesebar

We will celebrate Sunday Masses on the following days:
7.00 pm., Municipal Culture Center “Artium” at Han Krum street:

 30th  June – Sunday
July 7 – Sunday
July 14 – Sunday
July 20 – Saturday (Holy Mass from Sunday)
July 28 – Sunday
August 3 – Saturday (Holy Mass from Sunday)
August 11 – Sunday
(August 15 in Burgas at 12.00)
August 18 – Sunday
August 25 – Sunday
September 1 – Sunday
September 8 – Sunday
September 15 – Sunday

For safety reasons, the room can only accommodate 260 people. Please be forgiving to service the place. We will give all the others to Holy Communion at 8.oo pm.

19.00 – w języku polskim

Miejsce: Miejskie centrum kultury “ARTIUM” przy ul. Han Krum

Kontakt z kapłanem: +359 896 668 809, fr. Zbigniew Tęcza OFMCap

Przypominamy także, że każdy katolik, który nie jest w stanie fizycznie lub moralnie dotrzeć do szafarza katolickiego, może otrzymać sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarza z któregokolwiek Kościoła wschodniego. [zob.] Papieska Rada do Spraw Jedności Chrześcijan, Dyrektorium do spraw realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, 1993, pkt. nr 123.

Gorąco prosimy o wsparcie naszej działalności w Bułgarii

Main entrance