Nesebar

Nesebar

We will celebrate Sunday Masses on the following days:
7.00 pm., Municipal Culture Center “Artium” at Han Krum street:

July 14th – Sunday
July 20th – Saturday (Holy Mass from Sunday)
July 28th – Sunday
August 3rd– Saturday (Holy Mass from Sunday)
August 11th – Sunday
(August 15 in Burgas at 12.00)
August 18th – Sunday
August 25th – Sunday
September 1st – Sunday
September 8th – Sunday
September 15th – Sunday

For safety reasons, the room can only accommodate 260 people. Please be forgiving to service the place. We will give all the others to Holy Communion at 8.oo pm.

19.00 – w języku polskim

Miejsce: Miejskie centrum kultury “ARTIUM” przy ul. Han Krum

Kontakt z kapłanem: +359 899 808 883, fr. Marcin Grec OFMCap

Przypominamy także, że każdy katolik, który nie jest w stanie fizycznie lub moralnie dotrzeć do szafarza katolickiego, może otrzymać sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarza z któregokolwiek Kościoła wschodniego. [zob.] Papieska Rada do Spraw Jedności Chrześcijan, Dyrektorium do spraw realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, 1993, pkt. nr 123.

Gorąco prosimy o wsparcie naszej działalności w Bułgarii

Main entrance