nesebyr-pl

Nesebar

Msze Święte  sprawujemy w następujących terminach:

3, 10, 17, 24, 31 lipca 2022

7, 21, 28 sierpnia 2022 (w dniach 14 i 15 sierpnia wyłącznie w Burgas) 

4, 11 września 2022

 

19.00 – w języku polskim
Miejsce: Miejskie centrum kultury „ARTIUM” przy ul. Han Krum
Kontakt z kapłanem: +359 878 970 239 – br. Artur Władek OFMCap

Przypominamy także, że każdy katolik, który nie jest w stanie fizycznie lub moralnie dotrzeć do szafarza katolickiego, może otrzymać sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarza z któregokolwiek Kościoła wschodniego. [zob.] Papieska Rada do Spraw Jedności Chrześcijan, Dyrektorium do spraw realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, 1993, pkt. nr 123.

Gorąco prosimy o wsparcie naszej działalności w Bułgarii

Wejście główne