Warna

Warna

Msze Święte w niedziele

(od 11 czerwca do 17 września 2023) 

 

12.00 – w języku polskim 

Miejsce: Kościół przy ul. „Knyaz Boris I” 80 

Kontakt z kapłanem: +359 885 560 094 – o. Michał Szlachciak CR

 

Przypominamy także, że każdy katolik, który nie jest w stanie fizycznie lub moralnie dotrzeć do szafarza katolickiego, może otrzymać sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarza z któregokolwiek Kościoła wschodniego. [zob.] Papieska Rada do Spraw Jedności Chrześcijan, Dyrektorium do spraw realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, 1993, pkt. nr 123.

 

Gorąco prosimy o wsparcie naszej działalności w Bułgarii