Burgas

Burgas

Msze Święte sprawujemy w następującym porządku:

 

Niedziele i 15 sierpnia 2024 roku 

10.30 – w języku bułgarskim
12.00 – w języku polskim (od 9 czerwca do 29 września 2024 roku)

 

Informujemy, że Msza św. w sobotę o godz. 18.00 jest sprawowana z formularzem niedzielnym


 Dni powszednie 

18.00 – w języku bułgarskim (poniedziałek, piątek, sobota)

Dni powszednie (lipiec i sierpień)

18.00 – w języku bułgarskim (od poniedziałku do soboty)

Przypominamy także, że każdy katolik, który nie jest w stanie fizycznie lub moralnie dotrzeć do szafarza katolickiego, może otrzymać sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarza z któregokolwiek Kościoła wschodniego. [zob.] Papieska Rada do Spraw Jedności Chrześcijan, Dyrektorium do spraw realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, 1993, pkt. nr 123.

Gorąco prosimy o wsparcie naszej działalności w Bułgarii.

9