Warna

Warna

Msze Święte niedzielne

 godz. 18.00  (sobota) – w języku angielskim,

godz. 10.00 (niedziela) – w języku bułgarskim,  
Miejsce: Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. „Preslav” 41.

 

godz. 12.00  (niedziela) w języku polskim /od 16 czerwca do 29 września 2024 /

Miejsce: Kościół św. Michała Archanioła przy ul. „Knyaz Boris I” 80 

Kontakt z kapłanem: o. Michał Szlachciak CR  +359 885 560 094 

Przypominamy także, że: każdy katolik, który nie jest w stanie fizycznie lub moralnie dotrzeć do szafarza katolickiego, może otrzymać sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarza z któregokolwiek Kościoła wschodniego.” [zob.] Papieska Rada do Spraw Jedności Chrześcijan, Dyrektorium do spraw realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, 1993, pkt. nr 123.

Wsparcie działalności misyjnej