Primorsko

Primorsko
Msze Święte będziemy sprawować w następujących dniach:
 o godz. 19.00, w kompleksie Akva Planet, ul. Fregata 2

30 CZERWCA – niedziela

7 LIPCA – niedziela

14 LIPCA – niedziela

21 LIPCA – niedziela

28 LIPCA – niedziela

3 SIERPNIA – niedziela

11 SIERPNIA – niedziela

15 SIERPNIA – czwartek

18 SIERPNIA – niedziela

25 SIERPNIA – niedziela

1 WRZEŚNIA – niedziela

8 WRZEŚNIA – niedziela

 
Czas: godz. 19.00 – w języku polskim
Miejsce: Sala sportowa na tyłach kompleksu Akva Planet przy ul. Fregata 2, wejście od ul. Azine
Kontakt z kapłanem: +359 896 668 809, br. Zbigniew Tęcza OFMCap
 
Przypominamy także, że: „każdy katolik, który nie jest w stanie fizycznie lub moralnie dotrzeć do szafarza katolickiego, może otrzymać sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarza z któregokolwiek Kościoła wschodniego.” [zob.] Papieska Rada do Spraw Jedności Chrześcijan, Dyrektorium do spraw realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, 1993, pkt. nr 123.
 

Gorąco prosimy o wsparcie naszej działalności w Bułgarii