primorsko-pl

Primorsko

Msze Święte sprawujemy w następujących terminach:
2, 9, 16, 23, 30 lipca 2022
6, 13, 15, 20, 27 sierpnia 2022
3 września 2022
 
19.00 – w języku polskim
 
Miejsce: Sala sportowa na tyłach kompleksu Akva Planet przy ul. Fregata 2, wejście od ul. Azine
 
Kontakt z kapłanem: +359 896 668 809, br. Zbigniew Tęcza OFMCap
 
Przypominamy także, że każdy katolik, który nie jest w stanie fizycznie lub moralnie dotrzeć do szafarza katolickiego, może otrzymać sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarza z któregokolwiek Kościoła wschodniego. [zob.] Papieska Rada do Spraw Jedności Chrześcijan, Dyrektorium do spraw realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, 1993, pkt. nr 123.